Lär känna Lekis

Lekis för fröna är ett föräldrakooperativ som startades år 1999 och är idag en stabil ekonomisk förening med trygg verksamhet. Föreningens syfte är att vara huvudman och driva förskolan för medlemmarnas barn. Det pedagogiska ansvaret vilar på de anställda pedagogerna och vårt arbete kopplas till förskolans läroplan (Lpfö 98).

Förskolan ligger i Ektorp nära Nacka Sjukhus och Nyckelvikens naturreservat.

"Det är ett lekis för att man ska leka där och frön står för barn, de är som träd som växer upp och blir stora som människor."

Barnen på Lekis

Ett föräldrakooperativ fungerar utifrån medlemmarna och en bra verksamhet kräver delaktighet från familjerna. Externa företag eller personalen sköter matlagning (catering), städning, tvättning och inköp. Som förälder får man vara delaktig i verksamheten genom att;

Ta styrelseuppdrag

Lekis för Fröna är en ekonomisk förening som drivs genom en styrelse som består av ordförande, vice ordförande/personalansvarig, ekonomiansvarig, sekreterare samt två-tre suppleanter. Styrelsen sammanträder en kväll i månaden tillsammans med förskolechefen. Här behandlas olika ärenden som t ex rör ekonomin, lokalerna och personalfrågor.

Ta ansvar för andra uppgifter

Föräldrarna i föreningen delar också på olika ansvarsområden såsom revisor, renovering, kvalitetsansvarig, festfixare m.m. Fördelningen utgår ifrån de olika förutsättningar och yrkesgrupper som finns i föräldragruppen.

Vikariera på Lekis vid jourdagar

Föräldrar hoppar vid behov in och jobbar i verksamheten när ordinarie personal är frånvarande. Det brukar bli 2-3 dagar per år. Föräldrarna får ett jourschema i början av varje termin så att man i förväg vet vilken dag som man får vara beredd att vikariera på förskolan.

Delta på möten och fester

Varje år hålls en föreningsstämma om budget, mål och andra frågor som medlemmarna vill ta upp. Föräldrarna ordnar också en vårfest och en höstfest för alla familjer i föreningen.

Förbättra Lekis genom att delta på fixardagar

Vi har en fixardag för föräldrarna på våren och en på hösten. Då hjälps alla åt att förbättra våra lokaler, t ex genom att måla väggar, laga staket och sätta upp hyllor.

Lekis för fröna har personal som arbetat hos oss länge och har lång erfarenhet av kooperativ förskoleverksamhet som ställer lite extra krav på engagemang och driftighet. Personalen består av förskollärare och barnskötare i olika åldrar. Personalen vidareutbildar sig regelbundet genom olika kurser.

Personalen består av:

namn_01

Ålder: ? år
Veckans höjdpunkt: Utflykter 
Bor: Stockholm
Intressen: Friluftsliv

namn_02

Ålder: ? år
Veckans höjdpunkt: Lässtunder
Bor: Stockholm
Intressen: Läsa

namn_03

Ålder: ? år
Veckans höjdpunkt: Spontanbus
Bor: Nacka
Intressen: Segling

namn_04

Ålder: ? år
Veckans höjdpunkt: Lekar
Bor: Stockholm
Intressen: Resa

Förskolor i Nacka har skyldighet att anordna barnomsorg alla vardagar mellan kl. 6.30 - 18.00 enligt vårdnadshavares behov.

Under juli månad (v. 28-31) har Lekis sommarstängt. Om behov av barnomsorg finns under den här perioden eller under andra tillfälliga stängningar så anordnar vi det.

JoomShaper